×
Wyszukaj w serwisie

Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem

logotypy-crop.jpeg

 

Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem


Źródło dofinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Budowa 
i modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
Wartość całkowita inwestycji: 452 688,36 zł
Wartość dofinansowania: 230 404,00 zł
Wnioskodawca: Gmina Namysłów


1.    CELE PROJEKTU:

  • Celem operacji jest poprawa integralności sieci drogowej oraz umożliwienie rozwoju wraz z poprawą bezpieczeństwa poprzez budowę odcinka drogi wewnętrznej o długości 409 metrów wraz z odwodnieniem w miejscowości Kamienna.


2. ZAKRES PROJEKTU

  • W ramach inwestycji rozebrano istniejące przepusty drogowe i wykonano nowe, odmulono istniejące rowy, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego i zjazdy z kostki brukowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.


3. OKRES REALIZACJI

  • Rok 2017

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane