×
Wyszukaj w serwisie

Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie

Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie
Źródło dofinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Budowa 
i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
Wartość projektu: 454 449,44  złote
Wartość dofinansowania: 241 832,00 złotych
Wnioskodawca: Gmina Namysłów

1.    CELE PROJEKTU:

  • Celem operacji jest poprawa integralności sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Namysłów poprzez rozbudowę drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Smogorzów. 

2. ZAKRES PROJEKTU

  • W ramach inwestycji wykonano m.in. rozbiórkę podbudowy z kostki kamiennej i betonu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nowej nawierzchni asfaltowej. Na remontowanym odcinku drogi wykonano również zjazdy do posesji oraz zamontowano znaki drogowe. 

3. OKRES REALIZACJI

  • Rok 2017

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”

logotypy-crop.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane