×
Wyszukaj w serwisie

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS

W okresie wakacji 2018 roku wzorem ubiegłych lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • chorób układu oddechowego  w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06. 2018r.- 20.07.2018r. 
  • wad postawy i chorób układu ruchu  w Jedlcu w terminie 09.07. 2018r. - 29.07.2018r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;
  2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2003 – 2011 (7-15 lat).
  3. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej.Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej KRUS www.krus.gov.pl; Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierająca m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dostępne również na stronie KRUS www.krus.gov.pl lub w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym KRUS.
  4. Dzieci do skierowania na turnus rehabilitacyjny we wskazanym zakładzie rehabilitacji leczniczej kwalifikuje Lekarz Regionalny Inspektor OR na podstawie przedstawionego wniosku. 
  5. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie umowy zawartej z Pocztowym  Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Obecna umowa  obowiązuje w okresie od 14.10.2017r. do 13.10.2018r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy  Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału Regionalnego/podległej Placówki Terenowej KRUS  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2018r.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.
 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane