„SZACH MAT” – Namysłowskie szachy plenerowe

Zgłaszający: Zarząd osiedla nr 4

Nazwa zadania: „SZACH MAT” – Namysłowskie szachy plenerowe

Lokalizacja zadania: Plac zabaw przy ul. Stawowej, park Północny, Rynek namysłowski/ew.Plac prof.Kuberskiego

Szacunkowy koszt zadania: 50.000,00 zł

Opis zadania:

Montaż trzech szachownic plenerowych wykonanych z płyt betonowych oraz zakup odpowiednich pionów szachowych /ew. również warcabowych/ w celu umożliwienia mieszkańcom Namysłowa całorocznego korzystania z miejskich szachownic.
Szacunkowy koszt montażu to ok. 10 000 - 12 000 zł /netto/ za 1 szt. Cena obejmuje zakup materiałów i wykonastwo w danej lokalizacji.
Przykładowe wymiary to 3,2 m x 3,2 m szachownica, wraz z obudową wymiar 4 x 4 m. Całość wykonana na podbudowie piaskowo - betonowej. Płytki szachownicy wykonane z płytek z grysu, figury wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne o ciężarze od 2 do 3,5 kg. Jeśli ceny zakupu szachownic pozwolą, można dołączyć ławki dla graczy i widzów. W załączeniu zdjęcia przykładowych realizacji. Dane techniczne podano za przykładem firmy: Grupa Mobino, 61-612 Poznań, ul. Rubież 11a, www.minigolf.org.pl
Projekt zakłada możliwość wykorzystania szachownic jako elementu placów zabaw i miejsca spotkań na namysłowskim rynku zwiększając ich atrakcyjność oraz służąc jako miejsce spotkań lokalnej społeczności.

Uzasadnienie:

"Królewska gra" czyli szachy sprzyja wszestronnemu rozwojowi człowieka - kształci pamięć, zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy uczą również odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. W dalszym efekcie pozwalają rozwijać myślenie strategiczne i taktyczne myślenie.

Szachy plenerowe pozwalają połączyć rozwój intelektualny z przebywaniem na świeżym powietrzu, co w dzisiejszych skomputeryzowanych czasach portali społecznościowych i gier video jest wartością bezcenną.

W żadnym miejscu w Namysłowie nie ma miejsca w plenerze, gdzie mogliby spotkać się miłośnicy gry w szachy czy warcaby.
Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Namysłowa - dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Poprzez swoją funkcjonalność może być bez problemu wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne. Z urządzeń tych mogłyby korzystać namysłowskie szkoły i przedszkola jako miejsce zajęć terenowych czy nawet stwarzają możliwość organizowania lokalnych miniturniejów szachowych i warcabowych. Szczególnie dla dzieci możliwość gry figurami ich wielkości jest bardzo atrakcyjna.

Załącznik:

PDFSZACH-MAT Namysłowskie szachy plenerowe.pdf