Modernizacja chodników

Zgłaszający: Zarząd osiedla nr 1

Nazwa zadania: MODERNIZACJA CHODNIKÓW

Lokalizacja zadania: cz. Ul. Harcerskiej i cz. Ul Kościelnej (dr. gminne)

Szacunkowy koszt zadania: 50.000,00 zł

Opis zadania:

Wykonane w latach ubiegłych przedruki nawierzchni części ulicy Harcerskiej oraz Kościelnej z dużej kostki brukowej (kocie łby 16/18cm) nie uwzględniały chodników (nie wiadomo czemu!). Dotyczy to ul. Kościelnej na odcinku od Straży Pożarnej do bramy wjazdowej na plac kościelny o długości ok. 68mb oraz ul. Harcerskiej od ul. Krakowskiej do ul. Kościelnej o długości ok. 46mb. Na obu tych ulicach wbudowana jakość kostki brukowej i sposób jej ułożenia są bardzo krytykowane

Uzasadnienie:

Na w/w odcinkach ulic mieszkańcy osiedli wschodniej i południowej cz. Namysłowa przemieszczają się do: kościoła na msze św., uroczystości i święta w lepszym obuwiu, do Ośrodka Pomocy Społecznej, siedziby Związki Emerytów Rencistów, przychodni lekarskiej bardzo często na wózkach inwalidzkich, wózkami z dziećmi, czy o kulach - co przy fatalnych nawierzchniach ulic na wspomnianych odcinkach jest wielce kłopotliwe i niebezpieczne. Przykładami niech będą: potykania się, skręcenia nóg szczególnie panie w obuwiu „szpilkowym”, uszkadzanie obcasów czy utrudniony dojazd wózkami jw. Ulice są często zastawiane samochodami (OPS, Szkoła Specjalna, kościół, przychodnia - co utrudnia ruch pieszym i czyni je niebezpiecznym z braku chodnika i jakości nawierzchni ulic.

Propozycje realizacji:

W obu odcinkach płyty granitowe ułożyćl5-20cm od lica budynku OPS-u, lub muru przykościelnego, aby wykorzystać w pełni szerokość chodnika (nikt nie chodni przy budynku lub ogrodzeniu) a różnicę wypełnić kostką o mniejszym rozmiarze i zachować linię krawędziową od strony jezdni.

Dla wygody pieszych, bezpieczeństwa poruszania się i utrzymania czystości tak latem jak i zimą chodniki wykonać w płaszczyźnie istniejącej nawierzchni jezdni z odpowiednim spadkiem poprzecznym.

Załącznik:

PDFModernizacja chodników.pdf