Kwitnąca łąka – miejsce pełne życia – Ratujmy pszczoły

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 1

Nazwa zadania: Kwitnąca łąka – miejsce pełne życia – Ratujmy  pszczoły

Lokalizacja zadania: Tereny zielone wokół murów miejskich, Błonia, oraz Park Władysława Bartoszewskiego

Szacunkowy koszt zadania: 30 000 zł

Opis zadania:

Projekt zakłada wykonanie w rejonie Parku W. Bartoszewskiego oraz na trawniku przylegających do murów miejskich wzdłuż ul Dworcowej kwiatowych plam obsadzonych żonkilami, przebiśniegami oraz krokusami. Nasadzenia na zagospodarowanym terenie mają mieć kształt nieregularnych plam umożliwiających samoczynne ich zagęszczenie i rozrastanie się. Drugą częścią projektu jest utworzenie kwietnych łąk w rejonie przyległym do ul. Sikorskiego od parku pod kasztanami  do Armii Krajowej, od Armii Krajowej do Straży Pożarnej między obwodnicą a rozlewiskiem rzeki. Kwietne łąki obsiane będą specjalną mieszanką kwiatów i ziół wieloletnich nie wymagających regularnego koszenia. Na terenie od parkingu pod kasztanami do Straży Pożarnej przewidziane jest utworzenie 1500 m2 kwietnej łąki o kształcie odzwierciedlającym  obecnie istniejący trawnik. Na nieużywanej podczas imprez plenerowych części Błoni powstanie 1600 m2 kwietnej łąki nieregularnych plam podzielonych trawiastymi ścieżkami. Przy obwodnicy naprzeciwko Straży Pożarnej powstanie nieregularna kwietna łąka o powierzchni 370m2. Na przyległych do łąk drzewach zostanie rozmieszczonych 15 domków dla owadów.

Uzasadnienie:

Zastępowanie uciążliwych trawników pożytecznymi i pięknymi łąkami kwietnymi staje się ogólnopolskim trendem w planowaniu zieleni miejskiej. Kilkadziesiąt samorządów w całym kraju zdecydowało się na stworzenie eksperymentów łąkowych. Łąka nie wymaga regularnego koszenia, co oszczędza pieniądze zarządcy i zdrowie mieszkańców. Jest to szczególnie szkodliwe w miejscach uczęszczanych przez pieszych w parkach czy przy chodnikach. Wykorzystanie w miastach wysokich roślin łąkowych nie tylko ogranicza emisję spalin, ale wręcz sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych – łąki zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu łąki są odporne na suszę, a jednocześnie w czasie ulewnych deszczy mogą absorbować dwa razy więcej wody niż trawnik.
Zapobiega to efektowi podniesionej temperatury w centrum miasta – tzw. miejskiej wyspy ciepła. Łąki wzbogacają ubogi ekosystem miejski, stanowiąc tętniące życiem oazy bioróżnorodności. Dają pożywienie i schronienie dla pożytecznych owadów – pszczół, motyli, trzmieli, a także ptaków i  małych ssaków. Łąka pomaga chronić owady zapylające, dająca im pokarm i schronienie. Piękne łąki kwietne działają kojąco na ludzi. Łąka to miejsce pełne życia, koloru i zapachu kwiatów. Zakładając łąki kwietne, poprawiamy jakość życia mieszkańców miast.

Załącznik:

PDFKwitnąca łąka - miejsce pełne życia - Ratujmy pszczoły.pdf