Reymonta stawia na sport i zabawę

Zgłaszający: Zarząd osiedla nr 5

Nazwa zadania: Reymonta stawia na sport i zabawę

Lokalizacja zadania: Potencjalne inwestycje znajdują się na terenach szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie (ul. W. S. Reymonta 56), Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie (ul. W. S. Reymonta 5), Przedszkola Nr 4 w Namysłowie (ul. W. S. Reymonta 5B) oraz Żłobka w Namysłowie (ul. W. S. Reymonta 5B), które zlokalizowane są na działkach stanowiących własność gminy Namysłów

Szacunkowy koszt zadania: 50.000,00 zł

Opis zadania:

Celem zadania jest doposażenie jednostek oświatowych zlokalizowanych na Osiedlu Nr V w Namysłowie (Osiedlu Reymonta) w urządzenia i akcesoria służące sportowi, zabawie oraz rekreacji.
W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie projekt zakłada zakup:

  1. zewnętrznych stołów do tenisa stołowego (2 szt.),
  2. sprzętu sportowego:
  1. urządzenia do rozbudowy placu zabaw dla dzieci (wesoła lokomotywa).

Cześć projektu dotycząca Szkoły Podstawowa Nr 2 w Namysłowie zakłada zakup oraz montaż urządzeń na potrzeby stworzenia placu zabaw:

  1. zestaw systemowy (stal ocynkowana) wkopany w ziemię/zabetonowany,
  2. drabinka pozioma A (stal ocynkowana) wkopana w ziemię/zabetonowana,
  3. poręcze z pomostem linowym (stal ocynkowana) wkopane w ziemię/ zabetonowane,
  4. karuzela Zyzio (stal ocynkowana + drewno) wkopana w ziemię/ zabetonowana,
  5. ławka metalowa bez oparcia (stal ocynkowana + drewno) wkopana w ziemię/ zabetonowana.

Przedszkole Nr 4 w Namysłowie zostanie potencjalnie doposażone w następujące urządzenie i akcesoria:

  1. karuzelę obrotową na przedszkolny plac zabaw,
  2. akcesoria do zabaw i ćwiczeń:

Żłobek w Namysłowie będzie zaś mógł liczyć na zakup urządzenia do rozbudowy placu zabaw dla dzieci (kolejka z wagonem).

Załącznik:

PDFReymonta stawia na sport i zabawę.pdf