Skate Park Namysłów – etap I

Zgłaszający: Zarząd osiedla nr 6

Nazwa zadania: Skate Park Namysłów – etap I

Lokalizacja zadania: Działka po dawnym Skate Parku przy ul. Kolejowej w Namysłowie.

Szacunkowy koszt zadania: 50.000,00 zł

Opis zadania:

Skate Park Namysłów etap I – to inwestycja, która zakłada stworzenie bezpiecznej przestrzeni i infrastruktury przeznaczonej dla osób uprawiających sporty wyczynowe m.in. skateboarding oraz bmx. W ramach pierwszego etapu planuje się renowację nawierzchni i częściowy zakup sprzętu przeznaczonego do uprawiania wyżej wymienionych sportów. Przewidywana wartość inwestycji w pierwszym etapie to około 90 tys. zł. Młodzieżowa Rada Miejska w Namysłowie przeznaczyła już w swoim Budżecie na rok 2018 43 tys. zł na ten cel. Kolejne środki miałyby być zapewnione właśnie w Budżecie Obywatelskim 2018.
Kolejne zaś etapy i środki na ich wykonanie będziemy wnioskować aby zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Namysłów na rok 2019. Inwestycja ma zapewnić infrastrukturę sportową i ma spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać niezbędne atesty. Skate Park ma zapewnić odpowiednie warunki do uprawiania sportu, również ma służyć jako miejsce spotkań dla młodzieży, która będzie miała możliwość pogłębiać swoje pasje, a także zachęcać innych do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu oraz propagować aktywny i zdrowy tryb życia wolny od używek, tym samym pomagać w walce z otyłością wśród dzieci i młodzieży.
Skate Park miałby zostać zlokalizowany w miejscu wcześniej istniejącego Skate Parku przy ulicy Kolejowej w Namysłowie, Teren ten został specjalnie przygotowany pod Skate Park, posiada wszelką potrzebną  infrastrukturę tj. ogrodzenie, ławki, podłoże – które należy poddać renowacji lub wyminaie. Teren jest własnością Gminy Namysłów.
W ramach zadania zgłoszonego do BO na 2018 rok, tj. stworzenie Skate Parku w Namysłowie – ETAP I, planuje się:

  1. Renowację lub wymianę istniejącego podłoża, w zależności od tego czy będzie ona tego wymagała
  2. Wyczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia
  3. Montaż furki wejściowej oraz bramy wjazdowej
  4. Wyczyszczenie i pomalowanie ławek
  5. Montaż pojemników na odpady
  6. Montaż części urządzeń SKATE PARKU

Uzasadnienie:

Skate Park w Namysłowie to jedna z tych rzeczy, których bardzo brakuje w naszym, mieście. Od lat środowiska młodzieżowe w naszej gminie ubiegają się o stworzenie takiej infrastruktury. Dziś osoby uprawiające m.in. skateboarding czy bmx zmuszone są do korzystania z instalacji w innych miastach, czy też takich, które są robione na własną rękę i często są bardzo źle zabezpieczone. W całym mieście możemy zaobserwować wiele młodych osób jeżdżących na przysłowiowej desce po parkingach, ulicach czy opuszczonych placach, co bardzo niekorzystnie wpływa na ich bezpieczeństwo. Infrastruktura taka może bardzo przyczynić się do aktywizacji sportowej młodzieży w naszym mieście, zainteresować nowymi dziedzinami sportu, zachęcić ich do spędzania czasu aktywnie na wolnym powietrzu. Takie przedsięwzięcia pomagają także w walce z otyłością wśród dzieci i młodzieży, a także propaguje życie wolne od wszelkich używek. Finansując Skate Park, który będzie spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz będzie posiadać niezbędne atesty. Zagwarantujemy Namysłowianom kolejne wspaniałe miejsce do rozwijania i spełniania swoich pasji. Posiadanie Skate Parku pozytywnie wpłynie na promocję naszej gminy.

Załącznik:

PDFSkate Park Namysłów - etap I.pdf