×
Wyszukaj w serwisie

Program „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu od września br. realizuje ogólnopolski Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pn. „Czyste Powietrze”, którego celem jest finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne polegających na zmniejszeniu lub uniknięciu emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program „Czyste Powietrze” skupia się na termoizolacji budynków, wymianie starych pieców i kotłów na kotły na: paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody a także na montażu odnawialnych źródeł energii tj. instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.
Z uwagi na to, że Program w swoich założeniach ma na celu walkę z ubóstwem energetycznym, naszą rolą jest dotarcie do jak najszerszej grupy mieszkańców regionu zainteresowanych uzyskaniem wsparcia. Dlatego z dniem 6 września br. rozpoczęły się spotkania we wszystkich gminach Polski (organizatorem spotkań jest Ministerstwo Środowiska, które współuczestniczyło z NFOŚiGW w pracach nad tworzeniem przedmiotowego Programu), podczas których m.in. pracownicy WFOŚiGW w Opolu przekazują informacje nt. szczegółów Programu.

Czyste_powietrze_Namysłów-1.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane