×
Wyszukaj w serwisie

Konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" w 2019 roku

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie zostało opublikowane Zarządzenie Nr 50/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV.

W dniu 21 stycznia 2019 r. opublikowano również Zarządzenie Nr 55/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV.

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora świadczeń zdrowotnych obejmujących zakup i prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, szczepionką, "minimum czterowalentną," dopuszczoną do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych, w ilości dawek niezbędnych do wykonania pełnego cyklu szczepień wszystkich dziewcząt będących uczennicami klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu Gminy Namysłów.

Zakres świadczeń obejmuje:

 1. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, polegającej na:
  1. przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-informacyjnych dla wychowawców oraz opiekunów dziewcząt w zakresie objętym programem,
  2. przeprowadzeniu "lekcji higienicznych" dla objętych programem uczennic w celu zapoznania z podstawowymi zasadami przeciwdziałania zakażeniu HPV,
  3. przedstawieniu rodzicom (opiekunom) i dziewczętom informacji o szczepieniu profilaktycznym przeciwko wirusowi HPV i uzyskanie zgody rodziców na szczepienia;
 2. kwalifikacyjne badania lekarskie dziewcząt, których rodzice wyrażą zgodę na szczepienia;
 3. wykonanie szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi HPV dziewcząt uczęszczających do siódmych i ósmych klas szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Namysłów, tj.:
  1. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie,
  2. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie,
  3. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie,
  4. Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie,
  5. Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie,
  6. Szkoły Podstawowej w Kamiennej,
  7. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu,
  8. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich,
  9. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej,
  10. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie.
   Łącznie około 244 osoby.
 4. Realizacja świadczeń winna być rozpoczęta bezpośrednio po podpisaniu umowy, a zakończona do 15 grudnia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej Fioletowa wstążka.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane