×
Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert na dotację z budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie opublikowano Zarządzenie Nr 17/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku oraz zmieniające Zarządzenie Nr 52/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 stycznia 2019 roku.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1, prowadzące działalność statutową z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i działające na rzecz mieszkańców Gminy Namysłów.

Zadania obejmują działania, w szczególności dla dzieci i młodzieży, popularyzujące sport i rekreację, promujące aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową oraz wspierające udział we współzawodnictwie sportowym. Zadania te mogą być realizowane przede wszystkim poprzez:

  1. organizowanie imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy Namysłów;
  2. organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych ogólnodostępnych dla mieszkańców Gminy Namysłów;
  3. propagowanie sportu w środowisku wiejskim;
  4. uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych o zasięgu gminnym; powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim jak i międzynarodowym;
  5. systematyczną pracę szkoleniowo - wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych.

Wyniki otwartego konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane