KORONAWIRUS: aktualne informacje i zalecenia - więcej informacji | Całodobowa infolinia NFZ: 800-190-590

×
Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert dla NGO

W dniu 28.01.2019 r. uchwałą nr 259/2019 Zarządu Województwa Opolskiego ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla NGO na wykonanie zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

W ramach priorytetu wspierania aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

  1. Wspieranie działań promujących dziedzictwo kulinarne.
  2. Promocję regionalnych produktów tradycyjnych.

Wszystkie powyższe zadania powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy”.

Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę do 100 000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 10 000,00 zł.

Ofert należy składać do 8 marca 2019 r. (wersja elektroniczna w generatorze eNGO oraz wersja papierowa).

W związku z powyższym w dniu 15 lutego br. odbędzie się szkolenie dla zainteresowanych przedstawicieli NGO, na którym szczegółowo omówione zostaną dwa organizowane przez DRW konkursy ofert.

Szkolenie odbędzie się w Opolu w siedzibie UMWO przy ul. Hallera 9, budynek C, I p, sala audytoryjna.

Termin zgłoszenia upływa w dniu 11 lutego 2019 r. do godziny 12:00.

Formularze zgłoszeniowe proszę wysyłać jednocześnie na dwa e-maile: a.glab@opolskie oraz a.bodzioch@opolskie.pl osoby do kontaktu: Pan Arkadiusz Głąb (tel. 77 44 82 124) oraz Pani Anna Bodzioch (tel. 77 44 82 109).

Szczegóły konkursu, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:  

,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-83330407-1', 'namyslow.eu'); ga('send', 'pageview');