×
Wyszukaj w serwisie

STOP SMOG!

W Polsce rocznie produkuje się około 58 milionów metrów sześciennych odpadów komunalnych. Tak ogromna ilość sprawiła, że wiele osób uczyniła ze śmieci główny materiał opałowy. Niektórzy przygotowują się nawet do sezonu grzewczego, odkładając wszelkie zużyte opakowania i inne odpady.

Chmury czarnego dymu wiszące nad większością polskich miejscowości dokładnie obrazują, jak powszechny jest ten proceder. Co rusz media informują o miastach i miasteczkach, w których zwykłe wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe ze względu na ogromne ilości szkodliwych związków znajdujących się w powietrzu.

Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą zwykli obywatele. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są bowiem w naszym kraju spaliny z kotłów i pieców stosowanych w gospodarstwach domowych.

Spalanie odpadów jest szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i nielegalne. Świadomość społeczeństwa w tej materii jest wciąż niewielka, a osoby dopuszczające się tego procederu nadal czują się niemal całkowicie bezkarne.

Warto zatem uświadamiać i informować innych o tym, że wbrew pozorom spalanie odpadów nie pomaga w zaoszczędzeniu na kosztach opału. Wydajność energetyczna śmieci jest bardzo mała, a spalając je stajemy się współodpowiedzialni za powstawanie smogu, który powoduje poważne powikłania zdrowotne.

Należy pamiętać, że w procesie spalania istotną rolę odgrywa temperatura. Gdy jest zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia wpływające szkodliwie na środowisko i zdrowie ludzkie. Taka sytuacja ma miejsce, gdy spalamy odpady w domowych piecach. Są one w stanie osiągnąć stosunkowo niskie temperatury od 200 do 500 °C, a przez to emitują do atmosfery wiele zanieczyszczeń. W efekcie domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują w naszym kraju więcej zanieczyszczeń niż zakłady produkcyjne i spalarnie śmieci.

Zanieczyszczone powietrze wpływa negatywnie na cały organizm, a skutki tego są widoczne natychmiast. Dwutlenek siarki powoduje pierwsze objawy – kaszel i uczucie duszności. Tlenki azotu podrażniają płuca, a tlenek węgla powoduje zatrucia i negatywnie wpływa na centralny układ nerwowy.

Najbardziej narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością są dzieci. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej podkreślił, że przez zanieczyszczone powietrze żyjemy o 9 miesięcy krócej. Liczba zgonów spowodowana szkodliwymi substancjami wynosi w Polsce około 48 tysięcy rocznie.

Długotrwałe wdychanie skażonego powietrza powoduje poważne choroby serca i układu krążenia. Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych (m.in. butelek PET, worków foliowych, odpadów gumowych i lakierowanych) prowadzi do przedostawania się do atmosfery związków przyczyniających się do powstawania chorób nowotworowych. Wilgotne odpady sprawiają z kolei, że w wyniku ich spalania zatykają się przewody kominowe. Może to doprowadzić do uszkodzenia instalacji i cofania się tlenku węgla, a w konsekwencji do zatrucia czadem.

Problem spalania odpadów w piecach domowych dotyczy też Namysłowa. W naszym mieście systematycznie prowadzone są kontrole, które niejednokrotnie kończą się nałożeniem grzywny w postaci mandatów karnych. Władze gminy planują w najbliższej przyszłości zakup specjalistycznego drona, który pomoże w lokalizowaniu i rejestrowaniu gospodarstw, w których spalane są odpady.

Warto zatem przypomnieć:

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem:

 • papier, tekturę i drewno,
 • opakowania z papieru, tektury i drewna,
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady kory i korka,
 • trociny, wióry i ścinki,
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

W gospodarstwach domowych nie można spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane