×
Wyszukaj w serwisie

Program "GraduatON"

Studencie, absolwencie szkoły wyższej - to jest Twój czas, aby zdobyć doświadczenie zawodowe!

Wspólnie poszukamy rozwiązań, aby spełnić Twoje Marzenia i Ambicje!

Specjalna formuła Programu "GraduatON" przewiduje uwolnienie Twojej odwagi zawodowej, wyeliminowanie ograniczeń i wydobycie Twoich Zdolności:

 • Twój profil zostanie przeanalizowany za pomocą renomowanych testów stosowanych w świecie biznesu.
 • Doświadczony doradca zawodowy wyłoni Twoje Talenty i mocne strony oraz Cechy wymagające dalszej pracy i rozwoju.
 • Indywidualna opieka psychologa/coach’a kariery pozwoli zdefiniować Twój kierunek zawodowy i jego ewolucję oraz pokonać ewentualne bariery, aby Twoje Predyspozycje je zdominowały.
 • Specjalnie przygotowane warsztaty z zakresu rozwoju i prezentacji osobowości, przygotują Cię do efektywnego funkcjonowania w firmie.
 • Otrzymasz wsparcie intensywnie działającego i w pełni zaangażowanego w poszukiwania pośrednika pracy.
 • Masz szansę, na skorzystanie z płatnego 3-miesięcznego stażu oraz wsparcia opiekuna stażowego.

Jeśli jesteś:

 • absolwentem szkoły wyższej lub uzyskałeś absolutorium (max. 24 miesiące od zakończenia nauki) lub uczęszczasz na ostatni roku studiów wyższych (studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • posiadasz aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostajesz bez zatrudnienia,
 • nie bierzesz udziału w innym projekcie tego typu współfinansowanym przez PFRON,

SPEŁNIASZ WSZYTSKIE KRYTERIA - ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Dla osób aktywnych gwarantujemy pracę!

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja "Reaxum" pokrywa koszty:

 • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć,
 • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników/czki podczas organizowanych wsparć,
 • materiałów szkoleniowych,
 • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach,
 • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do  momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel,
 • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie.

Zapraszamy do składania aplikacji.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. 728 873 371 lub adresem e-mail: .

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie https://reaxum.eu/graduaton/

plakat GraduatON.png

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane