×
Wyszukaj w serwisie

Zarządzenie Nr 121/VIII/19 Burmistrza Namysłowa

ZARZĄDZENIE NR 121/VIII/19

BURMISTRZA NAMYSŁOWA

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia składu II kadencji Namysłowskiej Rady Seniorów
na lata 2019-2023

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz § 4 ust. 4 Statutu Namysłowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2015, poz. 977) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję II kadencję Namysłowskiej Rady Seniorów w następującym składzie:

 1. Bachrynowska Zofia – kandydatka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rejon I
 2. Berezińska Krystyna – kandydatka Stowarzyszenia Seniorów „Retrospekcja”
 3. Gadowski Romuald – kandydat Rady Miejskiej w Namysłowie
 4. Karolewska Teresa – kandydatka Polskiego Związku Działkowców, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość”
 5. Leszczyńska Barbara – kandydatka Stowarzyszenia „Porozumienie Namysłowskie”
 6. Nawrot Weronika – kandydatka Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów „Sami dla Siebie”
 7. Odelski Henryk – kandydat Stowarzyszenia Namysłowianie Q Dobrej Zmianie
 8. Pacholik Krystyna – kandydatka Polskiego Związku Niewidomych, Koło Namysłów
 9. Radwańska Krystyna – kandydatka Uniwersytet III Wieku w Namysłowie
 10. Rudawska Janina – kandydatka Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 11. Rzewuska Elżbieta – kandydatka Rady Miejskiej w Namysłowie
 12. Pawłowski Stanisław – kandydat Stowarzyszenia Klubu Seniora „Aktywni”
 13. Siejka Władysław – kandydat Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rejon II
 14. Sypko Józef – kandydat Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
 15. Tomczyk  Andrzej – kandydat Burmistrza Namysłowa
 16. Tomiczek Henryk – kandydat Burmistrza Namysłowa 

§ 2. Namysłowska Rada Seniorów w składzie określonym w § 1 powołana jest na 4 – letnią kadencję, począwszy od 21 maja 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, stronie internetowej www.namyslow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

                                                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                 dr Bartłomiej Stawiarski

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane