×
Wyszukaj w serwisie

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w dniu 27 czerwca 2019 roku

27 czerwca 2019 r. posiedzenie odbył Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa.

Zespół ustalił, że spośród wszystkich 7 zgłoszonych wniosków, 5 spełniło kryteria formalno-prawne oraz merytoryczne zgodne z Szczegółowymi zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa 2019.

Są to następujące zadania:

  • Dron do analizy zanieczyszczeń powietrza "SOWA"
  • Osiedle Reymonta - bezpieczniej, czyściej i przyjemniej
  • Kwitnące łąki - miejsca pełne życia - ratujmy pszczoły
  • Automat zwrotny - recycling machine RVM-1349
  • Innowacyjne badanie cery

Zespół ustalił, że 2 zadania nie spełniły wymogów zawartych w ze Szczegółowych zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa.

Są to zadania:

  • Monitoring miejski na Osiedlu Majowym
  • Namysłów miasto z pomp(ą)om

Od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego o odrzuceniu projektu przysługuje odwołanie do Burmistrza Namysłowa. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Termin wnoszenia odwołania ubiega dnia 5 lipca 2019 r (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Namysłowie). Rozstrzygnięcie Burmistrza Namysłowa jest ostateczne, wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie odwołującemu się.

Opublikowanie ostatecznej listy zgłoszonych zadań przeznaczonych do głosowania będzie miało miejsce dnia 8 lipca 2019 r. Lista zadań opublikowana zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Głosowanie nad zadaniami odbędzie się w dniach od 9 do 25 lipca 2019 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa dostępny jest na stornie www.namyslow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane