Dron do analizy zanieczyszczeń powietrza "SOWA"

Nazwa zadania:

Dron do analizy zanieczyszczeń powietrza "SOWA"

Miejsce realizacji zadania:

Obszar miasta Namysłów

Opis i cel zadania:

Celem zadania jest zakup specjalistycznego drona, dzięki któremu możliwe będzie dbanie o czyste powietrze i kontrolowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Jednym ze środków wspomagających skuteczne egzekwowanie wymogów regulacyjnych w zakresie wykrywania źródła emisji i identyfikowania zanieczyszczeń jest platforma mobilnego laboratorium do analizy parametrów jakości powietrza USM. Spalanie płyt meblowych, butelek typu PET oraz innych plastików i materiałów sztucznych o znikomych wartościach opałowych to najczęstszy problem, przed którym stają służby odpowiadające a czystość powietrza.

Szacunkowy koszt zadania:

Koszt jednostki transportowej, stacji pomiarowej i szkolenia z obsługi to 49 999 zł brutto.

Uzasadnienie:

Duże grono mieszkańców naszego miasta spala materiały niedozwolone oraz niskiej jakości produkty. Dron ma na celu wyeliminować potencjalne źródło zanieczyszczenia, pobierając próbki do analizy bezpośrednio z komina i rozwiązać problem uzyskania zgody właściciela na przeprowadzanie badania.