Kwitnące łąki - miejsca pełne życia - ratujmy pszczoły

Nazwa zadania:

Kwitnące łąki - miejsca pełne życia - ratujmy pszczoły

Miejsce realizacji zadania:

Tereny zielone wokół murów miejskich, Błonia, Park Władysława Bartoszewskiego, tereny zielone przy ul. Parkowej oraz teren zielony przy placu zabaw pomiędzy ul. Sejmową i Stawową.

Opis i cele zadania:

Projekt zakłada wykonanie w rejonie Parku W. Bartoszewskiego oraz na trawniku przylegającym do murów miejskich, wzdłuż ul. Dworcowej, kwiatowych plam obsadzonych żonkilami, przebiśniegami i krokusami. Nasadzenia na zagospodarowanym terenie mają mieć kształt nieregularnych plam umożliwiających samoczynne ich zagęszczenie i rozrastanie się. Drugą częścią projektu jest utworzenie kwietnych łąk w rejonie przyległym do ul. Sikorskiego, od parku pod kasztanami do Armii Krajowej, od Armii Krajowej do Straży Pożarnej między obwodnicą a rozlewiskiem rzeki, teren przy ul. Parkowej pomiędzy Przedszkolem Integracyjnym a ul. Boczną oraz przy placu zabaw pomiędzy ul. Stawową a Sejmową. Kwietne łąki obsiane będą specjalną mieszanką kwiatów i ziół wieloletnich niewymagających koszenia. Na terenie od parkingu pod kasztanami do Straży Pożarnej przewidziane jest utworzenie 1500 m2 kwietnej łąki o kształcie odzwierciedlającym obecnie istniejący trawnik. Na nieużywanej do imprez plenerowych części Błoni powstać ma 21600 m2 kwietnej łąki, nieregularnych plam podzielonych trawiastymi ścieżkami. Przy obwodnicy, naprzeciwko Straży Pożarnej, powstać ma nieregularna kwietna łąka o powierzchni 370m2. Na terenie przy ul. Parkowej, pomiędzy Przedszkolem Integracyjnym a ul. Boczną, ma powstać 2500m2 kwietnej łąki, a przy placu zabaw pomiędzy ul. Stawową a ul. Sejmową przewidziano łąkę kwietną o powierzchni 1500 m2. Na przyległych do łąk drzewach zostanie rozmieszczonych 25 domków dla owadów.

Szacunkowy koszt zadania:

50 000 zł

Uzasadnienie:

Zastępowanie uciążliwych trawników pożytecznymi i pięknymi łąkami kwietnymi staje się ogólnopolskim trendem w planowaniu zieleni miejskiej. Kilkadziesiąt samorządów w całym kraju zdecydowało się na stworzenie ekosystemów łąkowych.  Łąka nie wymaga regularnego koszenia, co oszczędza pieniądze zarządcy i działa korzystnie na zdrowie mieszkańców. Wykorzystanie w miastach wysokich roślin łąkowych nie tylko ogranicza emisję spalin, ale sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych - łąki zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu łąki są odporne na suszę, a jednocześnie w czasie ulewnych deszczy mogą absorbować dwa razy więcej wody niż trawnik. Zapobiega to efektowi podniesionej temperatury w centrum miasta (tzw. miejskiej wyspy ciepła). Łąki wzbogacają ponadto ubogi ekosystem miejski, stanowią tętniące życiem oazy bioróżnorodności. Dają pożywienie i schronienie dla pożytecznych owadów - pszczół, motyli, trzmieli, a także ptaków i małych ssaków. Łąka pomaga chronić owady zapylające, dając im pokarm i schronienie. Działa przy tym kojąco na ludzi, stanowiąc miejsce pełne życia, koloru i zapachu kwiatów. Zakładając łąki kwietne, poprawiamy jakość życia mieszkańców miasta.