Automat zwrotny - recycling machine RVM-1349

Nazwa zadania:

Automat zwrotny - recycling machine RVM-1349

Miejsce realizacji zadania:

ul. Skłodowskiej-Curie

Opis i cele zadania:

Urządzenie do segregacji odpadów ma na celu przyzwyczajenie mieszkańców do segregacji nieczystości i dbania o czystość miasta. Automat posiadał będzie opcjonalną funkcjonalność umożliwiającą wprowadzenie programu lojalnościowego, który finansowany byłby przez podmioty zewnętrzne (firmy prywatne, organizacje pozarządowe itp.). Program lojalnościowy mógłby obejmować darmowe wejścia na basen, korty tenisowe, lodowisko, tańszą opłatę za śmieci lub wodę, darmowy parking, bony żywnościowe. Automat może też być rozszerzony o funkcję wypłaty gotówki.

Szacunkowy koszt zadania:

Koszt urządzenia do segregacji to 33 630 PLN + VAT 23%
Przygotowanie terenu pod urządzenie 1 500 PLN + VAT 23%
Przyłącz energii elektrycznej do urządzenia 2 500 PLN + VAT 23%

Uzasadnienie:

Recycling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyclingowi odpady to także mniej wysypisk. Dzięki recyclingowi zmniejszamy zużycie surowców, których zasoby są ograniczone, a także emisję szkodliwych substancji do środowiska. Recycling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii.