Innowacyjne badanie cery

Nazwa zadania:

Innowacyjne badanie cery

Miejsce realizacji zadania:

Wybrany gabinet kosmetyczny; Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 10; Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 3; Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie, ul. Adama Mickiewicza 12; Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, ul. W. S. Reymonta 56; Dzienny Dom Seniora, ul. Kazimierza Pułaskiego 3B.

Opis i cele zadania:

Ideą projektu jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do młodzieży szkół średnich, szkół podstawowych, osób aktywnie pracujących zawodowo, a także seniorów w formie kompleksowej diagnozy wraz z krótką edukacją na temat właściwego żywienia, oceny zdrowia i stanu skóry przy użyciu specjalistycznej aparatury do diagnozy cery ARAMO APM 100. Diagnoza obejmująca 2 spotkania po 30 min polegać ma na poradzie uwzględniającej korektę złych nawyków żywieniowych i pielęgnacyjnych oraz zaproponowanie właściwych, analizie skóry wyżej wymienionym sprzętem określającym m.in. trądzik. Działania mają na celu wzrost świadomości w jaki sposób prawidłowo utrzymać w zdrowiu skórę twarzy i ciała (zwłaszcza dłonie i stopy u osób pracujących aktywnie zawodowo) w określonym wieku ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży borykającej się z problemami skórnymi jak np. trądzik młodzieńczy (co mocno wiąże się z dietą) w określonych warunkach wraz z krótką edukacją na temat właściwego odżywiania.

Cele zadania to:

Miejscem realizacji projektu będą szkoły (młodzież, dla chłopców możliwość diagnozy w gabinecie kosmetycznym, ze względu na anonimowość przed innymi), w porozumieniu z firmami zatrudniającymi pracowników gabinet kosmetyczny.

Diagnoza będzie składała się z 2 spotkań, rozłożonych w czasie, w odstępie 28 dni:

Rekrutacja odbędzie się za pomocą ankiet wypełniany przez uczestników (młodzież w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych), tak aby wytypować najbardziej potrzebujące konsultacji osoby. Przewiduje się możliwość informacji o projekcie w mediach społecznościowych wraz z zaproszeniem do wypełniania ankiet w gabinecie. Pytania będą dotyczyć pojawiających się problemów skórnych. Przewiduje się dodatkowo dla osób borykających się z największymi z cerą  zabieg w gabinecie.

Szacunkowy koszt zadania:

49.900 zł (285 diagnoz - koszt 1 diagnozy 140zł plus 50 zabiegów - koszt 1 zabiegu 200zł)

Uzasadnienie:

Młodzi ludzie różnie radzą sobie z problemami skórnymi, które towarzyszą chociażby okresowi dojrzewania, a obecnie jest to problem w zasadzie dotyczący nie tylko młodzieży (tzw. trądzik wieku dorosłego). Kiedyś nastolatkowie nie mieli możliwości, aby specjalista powiedział im o właściwej pielęgnacji ich skóry, choć często mieli też z nią problemy. Aktualnie dostęp ten jest o wiele większy, jednak nie wszyscy wciąż o tym wiedzą. Do specjalisty trafiają tylko nieliczni, ze względu na konieczności poniesienia opłaty za zabieg czy samą diagnozę. Rozwiązaniem problemu często może być tylko rozmowa, krótkie badanie cery i ukierunkowanie na właściwe tory - na zdrową dietę oraz określone schematy żywieniowe i pielęgnacyjne w domu. W większości przypadków to wystarcza, a niesie za sobą ogrom pozytywnych zmian: od wzrostu własnej samooceny, samoakceptacji, zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy i większej pewności w jej poszukiwaniu, realizacji siebie, a przede wszystkim korzystnie wpływa na zdrowie skóry, która w naszym ciele ma szereg ważnych funkcji do spełnienia.