Osiedle Reymonta - bezpieczniej, czyściej i przyjemniej

Nazwa zadania:

Osiedle Reymonta - bezpieczniej, czyściej i przyjemniej

Miejsce realizacji zadania:

Namysłów - zieleniec przy ul. Kolejowej, Aleja nad Namysłówką, plac zabaw przy ul. Kolejowej, chodnik na odcinku od kładki kolejowej do ul. Kolejowej.

Opis i cele zadania:

Głównym założeniem projektu jest uczynienie z Osiedla Reymonta w Namysłowie miejsca bezpieczniejszego, czystszego i przyjemniejszego do życia. Zostanie to osiągnięte poprzez dokonanie kilku działań w ramach tego zadania. W budżecie gminy Namysłów na 2019 r. przewidziano ponad 60 tysięcy złotych na zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej. W ramach tych środków Urząd Miejski w Namysłowie nie przewidział jednak wykonania oświetlenia tego terenu. Z tego powodu proponujemy zakup i montaż pięciu latarni solarnych. Ponadto zadanie zakłada dostawienie jednej latarni solarnej przy placu zabaw przy ul. Kolejowej. Co do wzrostu poziomu czystości, to projekt zakłada zakup i montaż na terenie wspomnianego zieleńca dwóch dystrybutorów worków z koszem na psie odchody. Zadanie przewiduje również zakup i montaż trzech wspomnianych dystrybutorów w innych miejscach na Osiedlu Reymonta: wzdłuż alei Nad Namysłówką (1szt.), wzdłuż chodnika na odcinku od kładki kolejowej do ul. Kolejowej (1 szt.) oraz w okolicach placu zabaw przy ul. Kolejowej (1szt.). W ramach zgłaszanego zadania proponujemy również zakup dwóch stołów piknikowych z ławkami. Montaż jednego przewidujemy na terenie zieleńca przy ul. Kolejowej Drugi zaś mógłby zostać umiejscowiony przy placu zabaw przy ul. Kolejowej. Ewentualne, konkretne rozmieszczenie latarni, dystrybutorów oraz stołów pozostanie w gestii pracowników Urzędu, celem wdrożenia najbardziej efektywnego rozwiązania w tej kwestii.

Szacunkowy koszt zadania:

Szacunkowy koszt całości zadania to 49.989.00 zł, na co składa się:

Uzasadnienie:

Wszyscy chcą żyć w bezpiecznej i czystej okolicy. Zgłaszane zadanie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Zapewnienie oświetlenia zieleńca przy ul. Kolejowej powinno przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa obywateli. To ostatnie zaś należy do zadań własnych gminy. Zakup i montaż dystrybutorów worków z koszem na psie odchody powinien zaś przyczynić się do zmniejszenia występowania psich odchodów na terenie zieleńca przy ul. Kolejowej oraz w okolicach: alei nad Namysłówką, kładki kolejowej i placu zabaw przy ul. Kolejowej. To zaś powinno przyczynić się do tego, że zieleń gminna będzie czystsza, a tym samym do pełniejszej realizacji kolejnego zadania własnego gminy, jakim jest sprawa zieleni gminnej mieszkańców tej części miasta. Uczynienie z zieleńca przy ul. Kolejowej oraz placu zabaw przy ul. Kolejowej atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu spełni rolę czynnika integrującego środowisko lokalne. Zieleniec stanie się miejscem spotkań, co przyczyni się do zacieśnienia więzi między sąsiadami z osiedla (i nie tylko). Będzie to zaś o tyle łatwiejsze, że mieszkańcy będą mogli usiąść i przy wspólnym stole piknikowym.