×
Wyszukaj w serwisie

Projekt Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej

Projekt „Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 07 – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 07.02 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; numer Projektu RPOP.07.02.00-16-0041/18.

Projekt „Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej” jest realizowany w okresie od 01.05.2019 r. do 31.05.2020 r. na terenie województwa opolskiego.

Celem Projektu do 31.05.2020 r. jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem osoby powyżej 30 roku życia (w tym z niepełnosprawnościami), pracujące/zamieszkujące/ uczące się zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie opolskim, w tym osoby: 
A. pozostające bez zatrudnienia (48 osoby), w tym:
• bierne zawodowo (14 osób), w tym:
• bezrobotne (34 osoby), długotrwale bezrobotne (8 osób)
B. pracujące (32 osoby), w tym:
• tzw. ubogie pracujące,
• zatrudnione w ramach umowy krótkoterminowej/ cywilnoprawnej.

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie jest bezpłatne.

Plakat rekrutacyjny BP.png

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane