Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 19 lipca 2019 r., która weszła w życie w dniu 6 września 2019 r., przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W trosce o prawidłowość funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz w związku z zamiarem ogłoszenia przez Urząd przetargu na realizacją usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2020 rok, wyżej wymienieni właściciele, którzy nie chcą być objęci systemem gospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę i wyrażają chęć zawarcia indywidulanej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady od dnia 1 stycznia 2020 r., proszeni są o pisemne poinformowanie o tym fakcie Burmistrza Namysłowa, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, do dnia 7 października 2019 r.

 

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane