×
Wyszukaj w serwisie

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 6 grudnia 2019 r.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020 - moduł 4.

Moduł 4, wzorem lat ubiegłych, jest skierowany do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2020 r. instytucje opieki nad dziećmi do lat 3.

Przedmiotem dofinansowania będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Wysokość dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania będzie pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

Oferty należy składać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) lub formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym) w terminie do 10 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje o programie i konkursie znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (od 11 grudnia 2019 r.).

Ponadto informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać w OUW od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 13.00 pod numerem telefonu (77) 45 24 308 i (77) 45 24 422.

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Beata Jabłońska

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane