Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

"Europa dla obywateli"

Punkt Kontaktowy Programu "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i pamięci europejskiej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Europa dla obywateli".

"Europa dla obywateli" to program Unii Europejskiej wspierający polskie instytucje i organizacje w realizacji projektów międzynarodowych w następujących obszarach, które stanowią komponenty programu:

1. Pamięć o przeszłości Europy;

2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

W ramach Komponentu 1 dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące najnowszej historii Europy, a także działania, których celem jest budowanie postaw promujących tolerancję, wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy.

W ramach Komponentu 2 mogą być realizowane projekty w ramach trzech działań: Partnerstwo miast, Sieci miast i Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Działania "Partnerstwo miast" i "Sieci miast" wspierają projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

Natomiast w ramach działania "Projekty społeczeństwa obywatelskiego" o dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, badawcze, które pragną zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej.

PRO_01308920191227094522_001.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane