×
Wyszukaj w serwisie

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na obszarze powiatu namysłowskiego należy umawiać telefonicznie pod numerem 77 4103 695 wew. 113 oraz 116 - zapisy na wizytę co 30 minut, w następujących dniach i godzinach: wtorek i czwartek: 8.00 - 15.00.

Chęć skorzystania z nieodpłatnej mediacji należy zgłosić telefonicznie 77 4103 695 wew.113 lub 116 na co najmniej 7 dni roboczych przed zdarzeniem.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Powiat Namysłowski w 2020 r. uruchomił dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Powyższe Punkty mieszczą się:

  • w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, Plac Wolności 12a, pok. 220, porady udzielane przez radców prawnych i adwokatów,
  • w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 5, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert - POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE z siedzibą w Namysłowie, Rynek - Ratusz 21.

Z poradnictwa udzielanego przez radców prawnych, prawników i doradców podatkowych można skorzystać w następujących dniach i godzinach. Dodatkowo w Punkcie Porad Prawnych w Pokoju świadczone jest również poradnictwo obywatelskie w każdy wtorek i czwartek.

Usytuowanie punktu Telefon, e-mail Harmonogram (dni i godziny) udzielania pomocy
Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a, pok. 220 77 410-36-95 w. 221 Poniedziałek
16:00-20:00 RP
Wtorek
10:00- 14:00 A
Środa
16:00-20:00 RP/A
Czwartek
10:00-14:00 RP
Piątek
14:00-18:00 A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju, ul. Sienkiewicza 5 77 427-11-60 Poniedziałek
10:00-14:00
Wtorek
10:00-14:00
Środa
13:00-17:00
Czwartek
14:00-18:00
Piątek
10:00-14:00

RP - radca prawny udziela porad w punkcie,
A - adwokat udziela porad w punkcie,
A/RP- adwokat udziela porad na zmianę z radcą prawnym

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane