×
Wyszukaj w serwisie

Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów

FE_OP_UE.jpeg

Gmina Namysłów realizuje projekt ,,Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów’’. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od maja 2017 r. do lipca 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 397 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 377 340,00 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 225 uczniów (106K,119M) w 4 szkołach gimnazjalnych z terenu gminy Namysłów (Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, Gimnazjum nr 2 w Namysłowie, Gimnazjum w Ligocie Książęcej oraz Gimnazjum w Smogorzowie), utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie 4 pracowni przyrodniczych i matematycznych, wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz podniesienie kompetencji u 5 nauczycieli(4K,1M). W ramach realizowanych zajęć uczniom przekazywane są niestereotypowe treści kierowane do obu płci mające na celu uczyć postawy szacunku wobec siebie oraz budowania świadomości uczniów o niezależności  własnych wyborów bez względu na społeczne oczekiwania.

Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących następujące zakresy:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego,
 • zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego,
 • zajęcia konwersacyjne z języka niemieckiego,
 • zajęcia dla uzdolnionych z języka niemieckiego,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia dla uzdolnionych z matematyki w języku angielskim,
 • zajęcia laboratoryjne z matematyki,
 • koło z fizyki,
 • zajęcia dla uzdolnionych z geografii,
 • koło zainteresowań przyrodniczo – geograficznych,
 • zajęcia dla uzdolnionych z biologii,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii,
 • zajęcia rozwijające umiejętności techniczne,
 • zajęcia dla uzdolnionych z informatyki.

Dodatkowo w ramach projektu będą prowadzone warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery oraz warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dzieci z niepełnosprawnościami.

Ponadto w ramach pozaszkolnych form zajęć zakłada się współpracę z innymi placówkami działającymi w obszarze edukacji, które posiadają zaplecze techniczne wraz z wykwalifikowaną kadrą do realizacji działań w ramach projektu (m.in Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski).

Szkoły zostaną również wyposażone w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane