×
Wyszukaj w serwisie

Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów

FE_OP_UE.jpeg

Gmina Namysłów realizuje projekt ,,Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów’’. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od września 2017 do lutego 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 405 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 344 250,00 zł

Projekt realizowany będzie w 11 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego znajdujących się na terenie Gminy Namysłów (Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, Przedszkole nr 1 w Namysłowie, Przedszkole nr 3 w Namysłowie, Przedszkole nr 4 w Namysłowie, Przedszkole nr 5 w Namysłowie, Przedszkole w Bukowej Śląskiej, Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie (grupa dzieci ze Smogorzowa uczęszczających do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Głuszynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich). Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 342 dzieci (161 dziewczynek, 181 chłopców); 14 nauczycieli (14K), a także zostanie zakupione doposażenie w postaci pomocy dydaktycznych i sprzęt do realizacji zajęć. W ramach realizowanych zajęć uczniom przekazywane są niestereotypowe treści kierowane do obu płci mające na celu uczyć postawy szacunku wobec siebie oraz budowania świadomości uczniów o niezależności  własnych wyborów bez względu na społeczne oczekiwania.

Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących następujące zakresy:

  • rozwijające kompetencje językowe z j. angielskiego,
  • wyrównujące psycho-ruchowe,
  • wyrównujące indywidualne z logopedą,
  • wyrównujące indywidualne terapia pedagogiczna,
  • wyrównujące indywidualne terapia psychologiczna,
  • wyrównujące indywidualne rehabilitacyjne,
  • wyrównujące indywidualne ortofoniczne,
  • wyrównujące grafomotoryczne,
  • rozwijające kompetencje informatyczne,
  • wyrównujące muzykoterapia.

Przedszkola zostaną również wyposażone w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane