×
Wyszukaj w serwisie

Burmistrz Namysłowa

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 3.02.2020 r. do 24.02 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, przy ul. Dubois 3 (budynek B, III piętro) zostanie wywieszony wykaz gruntów, stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów, przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia, wykorzystywanych na cele rolnicze oraz inne niż rolne.

Namysłów, dnia 30 stycznia 2020 roku                                  

Burmistrz Namysłowa

                                                                                              dr Bartłomiej Stawiarski

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane