×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

  1. Działkę nr 173/6, k. m. 1, o powierzchni 0,1200 ha, położoną w Mikowicach, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00082070/9, przeznaczoną do sprzedaży.
  2. Działkę nr 234/9, k. m. 2, o powierzchni 0,0200 ha, położoną w Ligocie Książęcej, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00082402/6, przeznaczoną do sprzedaży.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

  Burmistrz Namysłowa

dr Bartłomiej Stawiarski

 

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane