×
Wyszukaj w serwisie

Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych

Flaga i godło Polski.jpeg

Gmina Namysłów realizuje zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych", dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość projektu to 248 453,96 zł a otrzymane dofinansowanie w wysokości 149 072,38 zł stanowi 60 % wartości całej inwestycji. Realizacja przedmiotowego zadania wynika z kompleksowości działań prowadzonych przez Gminę Namysłów, mających na celu rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg poprzez budowę i  zamykanie ciągów komunikacyjnych. Budowa 403 mb drogi gminnej w Woskowicach Małych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które od wielu lat wnioskuje o budowę przedmiotowej drogi. Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Należy wspomnieć, że inwestycja realizowana jest na terenach wiejskich, czyli terenach, na których stan dróg jest o wiele gorszy, niż w dużych miastach, czy aglomeracjach. Stan techniczny drogi objętej projektem można określić, jako niezadowalający, a istniejący ruch powoduje dodatkowe niszczenie nawierzchni, w której występują bardzo liczne deformacje i odkształcenia w profilu poprzecznym i podłużnym. Przy drodze w większości brak jest wyraźnie wykształconych poboczy, co powoduje, że piesi poruszają się w tej samej przestrzeni, co pojazdy kołowe, co wpływa na niski poziom bezpieczeństwa.

UM Namysłów 051.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane