×
Wyszukaj w serwisie

Gmina Namysłów realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła"

logo.jpeg

Dnia 2 kwietnia br. Gmina Namysłów złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i otrzymała dotację w wysokości blisko 80 000 zł.

Kwota ta pozwoliła na zakup 18 laptopów z pełnym oprogramowaniem (Windows oraz Office). Sprzęt ten stanowi niezbędny element do nauki zdalnej, dlatego też zostanie użyczony placówkom oświatowym, a następnie udostępniony dzieciom i nauczycielom. Warto dodać, że dofinansowanie wynosi 100%, czyli nie jest wymagany wkład własny gminy.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zdalna Szkoła - plakat1.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane