Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

  1. nieruchomości położone w Namysłowie, k. m. 2, zapisane w księdze wieczystej nr OP1U00019494/5, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące działki:

    - nr 237/10, o powierzchni 0,0110 ha

    - nr 237/11, o powierzchni 0,0117 ha

    - nr 237/12, o powierzchni 0,0223 ha.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

  Burmistrz Namysłowa

dr Bartłomiej Stawiarski

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane