×
Wyszukaj w serwisie

Gmina Namysłów realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła +"

grafika.jpeg

Gmina Namysłów pozyskała grant w wysokości 104 008,80 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Kwota ta pozwoliła na zakup 39 laptopów z oprogramowaniem (Windows) oraz 5 tabletów. Sprzęt ten stanowi niezbędny element do nauki zdalnej, dlatego też został użyczony placówkom oświatowym, a następnie udostępniony dzieciom i nauczycielom. Warto dodać, że dofinansowanie wynosi 100%, czyli nie jest wymagany wkład własny gminy.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Plakat.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane