ZAKUP PALIWA STAŁEGO: Informacja dot. zakupu po cenie preferencyjnej - więcej informacji | Informacja o składaniu wniosków o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie

Gmina Namysłów realizuje zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie”, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) wraz z systemem zarządzania energią, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) wraz z instalacją kolektorów słonecznych, docieplenie przegród poziomych i pionowych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zielonej ściany w budynku ośrodka, a także wymianę oświetlenia na energooszczędne, tzw. LED-owe. Realizacja projektu przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń, głównie dwutlenku węgla (CO2) oraz istotnego ograniczenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie obiektu finansowanych ze źródeł publicznych. Podejście technologiczne zastosowane w projekcie zostało przyjęte na bazie opracowanych audytów energetycznych.

Całkowita wartość projektu to 940.000,00 zł, a otrzymane dofinansowanie stanowi 85 %  kosztów kwalifikowanych tj. 799.000,00 zł.

logo OPS.png

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane