×
Wyszukaj w serwisie

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie

Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00, na dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej, w której programie ujęte są m.in. uchwały dotyczące udzielenia absolutorium i wotum zaufania Burmistrzowi Namysłowa oraz przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie Gminy Namysłów w roku 2019.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) w debacie nad Raportem mogą brać udział mieszkańcy Gminy Namysłów.

Mieszkaniec który chciałby zabrać głos, najpóźniej w dniu 27 sierpnia, powinien złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Mieszkańcy zabierają głos wg kolejności przedłożonych zgłoszeń, a maksymalna liczba mieszkańców wynosi 15.

Jednocześnie ze względu na wzmożony reżim sanitarny spowodowanym pandemią COVID-19, apeluję do mieszkańców niebiorących udziału w debacie o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w sesji, która będzie transmitowana online na kanałach informacyjnych urzędu, a mieszkańców uczestniczących w debacie o: noszenie maseczek lub innych elementów zasłaniających usta i nos, zdezynfekowanie rąk przed wejściem na salę obrad oraz rezygnację z przybycia jeżeli występuje gorączka, kaszel, ból gardła, ogólne złe samopoczucie.

Dokumenty do pobrania:

  • Zarządzenie Nr 371/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2019 rok

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane