×
Wyszukaj w serwisie

Dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lipca 2020 r. poz. 1227 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:

  • programem objęci są uczniowie: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, technikum, liceum ogólnokształcącego oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287),
  • wnioski o dofinansowanie na rok szkolny 2020/2021 składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 9 października 2020 r. – wnioski do pobrania w sekretariatach szkół.
  • w przypadku szkół mających siedzibę na terenie gminy Namysłów, dla których organem prowadzącym jest inna jednostka samorządu terytorialnego, wypłaty dofinansowania dokonuje Burmistrz Namysłowa (bez względu na miejsce zamieszkania ucznia). 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane