Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Informacja w sprawie potwierdzania przez Burmistrza Namysłowa umów dzierżawy zawieranych przez rolników

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r., poz. 174 ze zm.).

W celu uzyskania potwierdzenia, należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z oryginałem zawartej umowy dzierżawy. Na wydanie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy Burmistrz ma 7 dni od daty złożenia wniosku.

Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów  na tych umowach. Burmistrz Namysłowa władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Namysłów.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Załącznik:

Wniosek w sprawie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane