×
Wyszukaj w serwisie

Nie pal śmieci - nie truj

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom o obowiązującym bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości. Spalanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. W procesie spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, które trują środowisko naturalne oraz szkodzą Naszemu zdrowiu i zdrowiu zwierząt. Podczas spalania śmieci w piecach domowych wydzielają się dziesiątki substancji trujących, m.in.: tlenek węgla potocznie zwany czadem, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze dioksyny oraz pyły. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wywołuje dolegliwości ze strony układu oddechowego, krwionośnego i układu nerwowego. Emitowane podczas spalania odpadów substancje mogą doprowadzić do uszkodzenia wątroby, płuc, nerek, zwiększają również ryzyko powstawania nowotworów.

W domowych instalacjach i urządzeniach grzewczych wolno spalać tylko:

 1. węgiel, koks lub inny dopuszczony przepisami prawa opał,
 2. drewno, trociny oraz wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone substancjami chemicznymi np. impregnatami,
 3. odpady z kory i korka,
 4. papier i tekturę, karton.

ZAKAZ SPALANIA:

 1. plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 2. przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 3. plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
 4. zużytych opon bądź innych odpadów z gumy,
 5. sztucznej skóry,
 6. opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 7. opakowań po farbach i lakierach,
 8. pozostałości farb i lakierów,
 9. elementów drewnianych pokrytych substancjami chemicznymi np. impregnatami,
 10. papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych.

Zgodnie z ustawą o odpadach, spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Kto naruszy powyższy zakaz podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.

Mieszkańcu, spalając odpady łamiesz prawo, szkodzisz środowisku, a przede wszystkim szkodzisz sobie. Domowy piec nie jest śmietnikiem.

Co należy zrobić ?

Mamy dla Ciebie dwa rozwiązania.

 1. Odpady, po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do właściwych worków, pojemników lub dostarczyć we własnym zakresie i bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. PSZOK czynny jest od środy do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.
 2. Pozbądź się „kopciucha” i skorzystaj z dofinansowania udzielanego przez Gminę lub skorzystaj z rządowego programu Czyste powietrze. Więcej informacji o gminnym programie uzyskasz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
  Z programem Czyste powietrze możesz zapoznać się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane