×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejskim,
  • 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie wiejskim,
  • w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne stawka wynosi  126,00 zł za rok od nieruchomości.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata podwyższona wynosi:

  • 50,00 miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejskim,
  • 34,00 miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie wiejskim,
  • w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne stawka wynosi  252,00 zł za rok od nieruchomości.

           Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
w wysokości 1,00 zł od  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

          Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok, będą Państwu dostarczane wraz z decyzjami w sprawie podatku o nieruchomości na rok 2021, do końca lutego br. 

           Numer rachunku bankowego na który należy ich dokonywać pozostał bez zmian.

IMG_2710.jpeg

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane