×
Wyszukaj w serwisie

Weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że Urząd Miejski w Namysłowie prowadzi weryfikację danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Namysłowa i 32 sołectw Gminy Namysłów.

Weryfikacja ta ma na celu sprawdzenie, czy ilość osób faktycznie zamieszkujących na terenie danej nieruchomości odpowiada ilości osób zgłoszonych przez właścicieli w deklaracjach.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

Przypominamy, że obowiązek ponoszenia opłaty nie jest zależny od tego, ile dni w miesiącu dana osoba przebywa na terenie nieruchomości – opłata za gospodarowanie odpadami ma charakter miesięczny i  nie jest podzielna.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, takich jak liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. w związku z wprowadzeniem się osób, powrotu z zagranicy lub studiów, narodzin dziecka) bądź zmiany ilości i/lub pojemności pojemników lub worków, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Prosimy mieszkańców gminy, zamieszkujących domki jednorodzinne, aby sami zgłaszali się do Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz mieszkańców wspólnot  do swoich zarządców lub do spółdzielni mieszkaniowych, w celu złożenia lub zaktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i dokonali stosownych zmian.

Mając powyższe na uwadze, deklaracje należy wysłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3. Formularze deklaracji dostępne są  na stronie internetowej Gminy Namysłów www.namyslow.eu w zakładce Dla Mieszkańców/Druki/Wydział Finansowy. Wszelkie informacje dotyczące wypełniania deklaracji, jak również same formularze deklaracji można uzyskać w pokoju nr 22 budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub pod nr telefonów 77 419 03 32, 77 419 03 34.

Jednocześnie informujemy, że z inicjatywy Zakładu Administracji Nieruchomości i Straży Miejskiej w Namysłowie, w mieście będą zakładane foto pułapki przy boksach śmietnikowych oraz na terenie przy Cmentarzu Komunalnym na ulicy Oławskiej w Namysłowie. W bieżącym roku, na liczne zgłoszenia samych mieszkańców,  ZAN wybuduje także 12 nowych boksów na odpady komunalne m.in. w okolicach Rynku oraz przy ulicach Sejmowej i Kopernika w Namysłowie.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane