×
Wyszukaj w serwisie

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod poz. 630 została opublikowana uchwała Nr 388/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Z uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy z profilem podstawowej działalności gospodarczej ujętej w PKD  w podklasie:  55.10.Z , 56.10.A,  56.21.Z, 56.29.Z, 93.13.Z,  93.11.Z.

Przedsiębiorcy ze wskazanym profilem działalności, zainteresowani  skorzystaniem ze zwolnienia z przedmiotowej uchwały są zobowiązani do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości formularzy, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały w terminie 14 dni od wejścia w życie przedmiotowej uchwały. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, tj. 19 marca 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Zwolnienie natomiast o którym mowa w uchwale, dotyczy podatku od nieruchomości za okres od stycznia do marca 2021 r. i obejmuje przedsiębiorców, którzy w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem ze zwolnienia określonego w/w uchwałą zobowiązani są do złożenia dokumentów wymienionych w tej uchwale w nieprzekraczalnym terminie, tj. od dnia 19 marca 2021 r. do dnia 1 kwietnia 2021 r. włącznie.

IMG_3494.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane