×
Wyszukaj w serwisie

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Namysłowa, jako Gminny Komisarz Spisowy w Namysłowie ogłasza nabór uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Ogłoszenie o naborze znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert w terminie od 8 kwietnia 2021r. do 15 kwietnia 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Namysłowie – nr tel.77 4190-352, 77 4190-304, e-mail:  lub sekretariat@namyslow.eu

PlakatA3_nabor.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane