Żyjmy zdrowo na sportowo

Miejsce realizacji zadania:

Osiedle majowe - teren Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie

Opis i cel zadania:

Utworzenie i kompleksowe zagospodarowanie strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej, zakup i zainstalowanie zestawu street workout, zestawu sprawnościowego, tablicy z regulaminem, ławki z oparciem, kosza na śmieci oraz wykonanie bezpiecznego podłoża piaskowego pod zestawami.

Szacunkowy koszt zadania:

50 000,00 zł

Uzasadnienie:

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do aktywnego i zdrowego trybu życia mieszkańców Osiedla Majowego, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Projektowana infrastruktura będzie świetnym sposobem spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, w towarzystwie osób o podobnych zainteresowaniach i dążących do poprawy sprawności fizycznej. Zakupiony sprzęt stanie się dopełnieniem znajdującego się na terenie szkolnym zespołu sportowo-rekreacyjnego, składającego się trzech boisk z nawierzchnią sztuczną oraz bieżni. Zestawy będą mogły być także wykorzystywane na zajęciach wychowania fizycznego w pobliskiej szkole, co zdecydowanie wpłynie na wzrost aktywności w/w zajęć. Realizacja projektu będzie miała także pozytywny wpływ na budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich oraz integrację społeczności Osiedla Majowego, wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

workout w  SP 3.jpeg