Ptasia filharmonia

Miejsce realizacji zadania:

Park Północny przy ul. Pułaskiego w Namysłowie

Opis i cel zadania:

Zakup i montaż 100 szt. budek lęgowych dla dzikiego ptactwa w Parku Północnym przy ul. Pułaskiego w Namysłowie.

Szacunkowy koszt zadania:

30 086,00 zł

Uzasadnienie:

Projekt ma za zadanie wspomóc wzrost populacji dzikiego ptactwa w naszym mieście, będącego w większości pod ochroną gatunkową. Biorąc pod uwagę drastyczny spadek populacji dzikiego ptactwa, już za kilkanaście lat nowe pokolenia nie będą mogły cieszyć się  z obserwacji oraz słuchania śpiewu naszych rodzimych gatunków ptaków, dla których możemy stworzyć egzystencjalną ostoję. Obiekty będą zakotwione do drzew, instalacja jest w pełni demontowalna, a budki będą dostosowane specyfiką budowy i rozmiarem dla danych gatunków ptaków.

Budki lęgowe rodzaje 2.jpeg