Grillowanie pod chmurką

Miejsce realizacji zadania:

Teren przy ul. Modrzewiowej, Namysłowskie Błonia oraz teren między ul. Wileńską a Orląt Lwowskich

Opis i cel zadania:

Montaż 3 sztuk altan rekreacyjnych na podkładach betonowych wraz z zakotwionymi  do podłoża betonowymi grillami

Szacunkowy koszt zadania:

48 598,50 zł

Uzasadnienie:

Projekt ma za zadanie zintegrowanie oraz umocnienie więzów społecznych poprzez samodzielne lub wspólne przygotowanie posiłków, różnych grup społecznych i wiekowych. Pora letnia daje szereg możliwości integracji. W naszym mieście brakuje takiego miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli spotkać się w wybranym miejscu i porze oraz skorzystać z miejskiego grilla. Instalacja nie wymaga wylewania fundamentów i jest w pełni demontowalna.

Grill miejski plenerowy 6.jpeg