Książkomat

Miejsce realizacji zadania:

Biblioteka Publiczna w Namysłowie

Opis i cel zadania:

Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Namysłowie w całodobowe urządzenie do samodzielnego odbioru zamówionych książek, usytuowane przed wejściem.

Szacunkowy koszt zadania:

30 000,00 zł

Uzasadnienie:

Urządzenie pozwoli w łatwy sposób odbierać zamówione książki również podczas dni wolnych od pracy, czytelnikom, którzy nie mają czasu ich zwrócić w godzinach otwarcia placówki. To całkowicie ogólnodostępne rozwiązanie zapewniłoby również dostęp do księgozbioru podczas ograniczeń wynikających np. z obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną. Dzięki temu, że nie ma ograniczeń w korzystaniu z wypożyczalni, nie będzie również trudności przy korzystaniu z książkomatu. Zasady jego użytkowania są nieskomplikowane i wygodne, urządzenie jest dostępne dla wszystkich przez całą dobę, przez cały tydzień, w weekendy i święta.

książkomat 1.jpeg