Ogólnodostępne boisko do piłki plażowej

Miejsce realizacji zadania:

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Opis i cel zadania:

Zakup sprzętu oraz budowa obiektu na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie.

Szacunkowy koszt zadania:

50 000,00 zł

Uzasadnienie:

W związku z dużym zainteresowaniem plażową piłką siatkową, zasadna jest budowa ogólnodostępnego boiska do piłki plażowej dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tym sporcie. Posłuży ono szerszemu gronu osób i nie ograniczy się do użytku tylko przez siatkarzy czy uczniów pobliskiej szkoły. Przyczyni się także do większej aktywności młodzieży, ale także osób starszych. Boisko będzie służyło zarówno podczas zajęć lekcyjnych, drużynie siatkarskiej oraz wszystkim chętnym, chcącym uprawiać piękny sport, jakim jest piłka siatkowa. Na terenie gminy Namysłów nie ma boiska, które mogłoby działać przez cały rok. W ramach zadania, zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt do uprawiania tego sportu, który będzie dostępny bezpłatnie.