×
Wyszukaj w serwisie

Podpisanie umowy z PFRON na pilotażową akcję

Dziś w gabinecie włodarza miasta, miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem Namysłowa Bartłomiejem Stawiarskim oraz Pełnomocnikami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Panią Beatą Piaszczyk i Panem Łukaszem Żmudą - Dyrektorem Oddziału Opolskiego PFRON.

Umowa dotyczy pilotażowej akcji przekazania osobom niepełnosprawnym zdalnych opasek, służących do opieki na odległość.

Urządzenie to stale monitoruje parametry życiowe i wysyła zabezpieczone dane do centrum medycznego. W przypadku np. upadku jej użytkownika lub wystąpienia u niego innego zagrożenia, system SOS wbudowany w opaskę wyzwala alarm i powiadamia o tym telecentrum.

Zakup 80 sztuk opasek życia na kwotę ponad 93 tys. zł w całości finansuje PFRON, a ich rozdysponowaniem, od dnia 1 sierpnia br. będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie.

PFRON 3.jpeg

 

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane