×
Wyszukaj w serwisie

Mobilne punkty spisowe w Minkowsku, Mikowicach oraz Bukowie Śląskiej

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców mobilnymi punktami spisowymi, które do tej pory zostały już uruchomione w miejscowościach: Kamienna, Kowalowice, Jastrzębie oraz Woskowice Małe, podjęto decyzję o organizacji takich punktów w kolejnych miejscowościach gminy Namysłów.

Miejscowościami, które również wyraziły chęć uczestniczenia w uruchamianiu takich mobilnych punktów spisowych dla swoich mieszkańców są: Minkowskie, Mikowice i Bukowa Śląska. W przyszłym tygodniu to właśnie mieszkańcy tych miejscowości będą mieli okazję u siebie, na miejscu, uzyskać bezpłatną pomoc rachmistrza przy wypełnieniu formularza spisowego, spełniając tym samym swój ustawowy obowiązek dot. udziału w organizowanych spisach powszechnych.

Mobilne punkty spisowe zostaną uruchomione w miejscowościach:

  • Minkowskie (świetlica wiejska), w dniu 26 lipca 2021 r., w godz. do 16:00 do 18:00,
  • Mikowice (świetlica wiejska), w dniu 27 lipca 2021 r., w godz. od 16:00 do 18:00,
  • Bukowa Śląska (świetlica wiejska), w dniu 28 lipca 2021 r., w godz. od 16:00 do 18:00.

Zapraszamy w szczególności seniorów oraz osoby mające trudności z obsługą komputera lub osoby posiadające ograniczony dostęp do internetu.

Korzystając z okazji pragniemy uspokoić mieszkańców miejscowości: Żaba, Brzozowiec oraz Igłowice - chęć zorganizowania takich mobilnych punktów spisowych została już zgłoszona przez sołtysów tych miejscowości i punkty te zostaną w najbliższym czasie uruchomione również w Państwa miejscowościach.

Jako Gminne Biuro Spisowe dziękujemy wszystkim osobom, zaangażowanym w organizację mobilnych punktów spisowych. Sołtysom, Radom Sołeckim, Proboszczom oraz współpracującym z nami rachmistrzom spisowym. Wszystkim, którzy podejmują trud w przekonywaniu mieszkańców do spisania się w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
 

Mobilny punkt spisowy - Minkowskie.jpeg

Mobilny punkt spisowy - Mikowice.jpeg

Mobilny punkt spisowy - Bukowa Śląska.jpeg

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane